Nieuws van NOP/URK

Prijsuitreiking  NOP/URK 2017

 

 

Aan de leden van de verenigingen in NOP/URK

 

Op Vrijdagavond, 9 november a.s. zal bij PV.IJsselmeervliegers,

Staartweg 20a, 8321 NB op Urk, aanvang 20.00 uur, de jaarlijkse gezellige avond met prijsuitreiking van de in 2018 verdiende prijzen plaatsvinden.

Zoals gebruikelijk zal er een visje zijn en in de loop van de avond laten wij de

Chinees langskomen, zodat er voor iedereen wat te genieten valt.

 

De volgende prijzen zullen worden uitgereikt:

-Jonge duivencompetitie (onaangewezen)

-De prijzen van de attractievluchten;

-De prijzen voor de eerste, tweede en derde liefhebber van elke discipline en voor de generaal kampioenen kort en lang, incl. duifkampioenen.

 

Ook zullen bonnen worden verkocht van uitstekende liefhebbers van de deelnemende verenigingen o.a.

van Paul Romkes,
Klaas Hoekstra,
Maarten Hakvoort ,
Klaas de Vries,
Dirk Huizinga laat jong 2018 ,
Hessel de Vries een jonge duif 2018.

 

Wij rekenen op jullie allen.

 

De commissie NOP/URK

 

 

Prijsvluchten jonge duiven NOP/URK 2018

 

Voor het komende jonge duivenseizoen worden er weer attractievluchten en kampioenschappen georganiseerd,

waaraan een ieder kan deelnemen.

 

 

De volgende vluchten zijn attractievluchten:

 

28 juli Gennep J 30

4 augustus Weert J 31

18 augustus Nog niet bekend J 33

(bij vervallen van een vlucht of een zondagsvlucht telt de daarop volgende vlucht)

 

De eerste drie deelnemende liefhebbers van elke vlucht ontvangen 7,50 en de drie middelsten en de laatste drie verdienen 5,00.

 

Je neemt deel door bij de jonge duivenvlucht Gennep J30 op 27 juli a.s. voor elk van je in te korven duiven 50 eurocent in te leggen.

Per attractievlucht kan eenmaal prijs worden gewonnen.

 

Met deze 50 eurocent inleg

Ding je ook mee naar een prijs in het jonge duivenkampioenschap NOP/URK-uitslag van de aan de attractievluchten deelnemende liefhebbers aan de jonge duivenvluchten J 30 t/m J37.

Al deze vluchten tellen mee maar zondagsvluchten tellen niet mee voor bepaling van de kampioenschappen onaangewezen.

 

Ook zijn er prijzen voor lagere klasseringen.

1e prijs 30,00,

2e prijs 25,00,

3e prijs 22,50,

4e en 5e prijs 20,00

en voor de 10e, 20e en 30e liefhebber elk 17,50.

 

De duifkampioen verdient 27,50

 

 

Attractievluchten 2018 NOP/URK

 

 

Voor het komende jaar is het weer de bedoeling om voor NOP/URK (oude ACG5) attractievluchten te organiseren.

Ondanks het wat teruglopende aantal duiven dat aan competities deelneemt, hebben wij het voornemen om de kosten van deelname en de prijzen op hetzelfde niveau te handhaven.

Het systeem waarbij elke deelnemer in aanmerking kan komen voor een attractieprijs blijft gehandhaafd.

Over de competitie voor de kampioenschappen en voor het jonge duivenspel volgt te zijner tijd nog nadere informatie.

 

Attractievluchten:

(data inkorven)

13/4 Gennep (V15)

11/5 Quievrain (M19)

25/5 Weert (V21)

7/6 Sens (E23)

21/6 Lorris (E25)

12/7 Chimay (M28)

31/8 Gennep (N35)

14/9 Weert (N37)

 

(Concept vluchtschema 12-3-2018)

 

 

Prijsverdeling

 

1e liefhebber 12,50

2e liefhebber 10,00

3e 4e en 5e liefhebber 5,00

 

5 middelste liefhebbers (elk 5,00)

5 laatste liefhebbers (elk 5,00)

 

De inleg blijft 15 eurocent per deelnemende duif.