P.V. de Zuiderzeevliegers

Informatie

Op deze pagina vindt u informatie over "De Zuiderzeevliegers" m.b.t. de volgende onderwerpen: (Algemene informatie over de duivensport vindt u op de website van de Nederlandse Organisatie van Postduivenhouders )

Geschiedenis
Postduivenhoudersvereniging 'De Zuiderzeevliegers' te Emmeloord werd op 8 januari 1954 opgericht.
Het ledenaantal bedraagt nu  38, waarvan 5 jeugdleden , 3 combinaties.

Bestuur
           
Voorzitter :                         N. v. Adrichem          tel 06-13979005       e-mail: nvadrichem1984@hotmail.com

 

           Tweede Voorzitter :             P.Romkes                   tel 0527-681974      e-mail: pc.romkes@solcon.nl

 

           Secretaris :                        J. Kollen                      tel 06-25196419        e-mail: jelisa_kollen@hotmail.com

  

           Penningmeester :               J.Mazee.                      tel 06-53413050      e-mail: jaap.mazee@hzpc.nl

    

          Commissaris :                    F. Huigens                   tel 06-13471927       e-mail: flantie999@hotmail.com

 

 

E.Mail

E.mail adres verenigingsgebouw. pvvzuiderzeevliegers@kpnmail.nl

 

Top

Activiteiten
Het doel van onze postduivenhoudersvereniging is het bevorderen en doen bevorderen van de postduivenliefhebberij en de wedstrijdsport met postduiven in de ruimste zin van het woord. Het onderhouden van de onderlinge contacten valt hier ook onder. Dat doen we o.a. door de volgende activiteiten:

  • Attractievluchten
    Dit zijn de paas-, moederdag- en varkensvluchten. Nadat de paas- en moederdagvlucht vervlogen zijn, krijgen alle deelnemers een presentje mee naar huis. De varkensvluchten worden onder de eerste jonge duiven vluchten vervlogen. De deelnemer moet dan voor het begin van het jonge duivenseizoen een 5-tal jonge duiven opgeven. Deze duiven moeten prijsvliegen om punten te scoren, die uiteindelijk opgeteld worden. De winnaar gaat aan het eind van het seizoen met vlees naar huis.


  • Feestavond.
    Met de feestavond van onze vereniging sluiten we het seizoen af. Het is de avond waar de kampioenen centraal staan. Zij worden gehuldigd, ook zal niet nagelaten worden de leuke 'capriolen', die sommige liefhebbers het afgelopen seizoen uithaalden, nog eens te belichten. De feestavond vindt meestal in de eerste week van december plaats. Het vindt plaats in ons clubgebouw; de datum is nog onbekend.
  • Tentoonstelling.
    Sinds enkele jaren vindt er halverwege december weer een clubtentoonstelling plaats. Ook deze wordt in het clubgebouw gehouden. Er zijn maar liefst 9 klassen waarvoor men duiven in kan zetten. Meestal worden er ruim 150 duiven ingezet. Nadat de duiven op vrijdagochtend gekeurd zijn, kan men de scores vrijdagsavonds bekijken. 's Zaterdagsmiddag worden de winnaars van de tentoonstelling gehuldigd. Natuurlijk ontbreekt ook een kleine bonnenverkoop niet.

Top

Public Relations
De P.R. worden door de volgende media onderhouden:streekkrant De Noordoostpolder, Flevopost,en deze website. Wat deze communicatiemiddelen gemeen hebben is dat ze allen de uitslagen en bijzondere activiteiten vermelden. De interne informatievoorziening naar de leden gaat per verenigingsblad dat voor het vliegseizoen uitgegeven wordt. Dit blad geeft informatie omtrent het komende seizoen; vliegprogramma, bijzondere vluchten, statuten en huishoudelijk reglement. Het blad wordt gesponsord door bedrijven uit de omgeving.

Laatste update: